Med fokus på dig og din virksomhed watermark with eaktion circles

3 spørgsmål

Udfører dine medarbejdere administrative opgaver som skal:

  1. kommunikeres ud til flere mennesker og samtidigt
  2. bruge input fra flere mennesker
  3. beskyttes mod utilsigtede inputs ?

Så er der store chancer for at en webapplikation kan gøre arbejdet hurtigere smidigere og mere tilfredstillende for dine medarbejdere.

Fra regneark til webapplikation

Sandsynligheden taler for, at der lige nu er én af dine medarbejdere, som forsøger at holde styr på input fra flere kilder ved hjælp af et Excel-ark eller en Access database.

Et regneark er et vidunderligt værktøj, men når der kommer oplysninger fra mange forskellige kilder, som skal videre til flere brugere er det en fordel, hvis disse data gøres tilgængelige via web, ét centralt sted. Herved undgås at der opstår flere forskellige versioner af de samme data i organisationen.
Det er her en webapplikation kan øge din virksomheds smidighed, produktivitet og ikke mindst dine medarbejderes arbejdsglæde i takt med at data bliver hurtigere tilgængelige og mere overskuelige for flere mennesker på én gang.

Samtidigt viser erfaringen at, når skridtet til at udvikle en webapplikation er taget, og dele af din virksomheds forretningsgange er blevet kodet og samlet på nettet, vil dette skabe yderligere muligheder for integration af flere rutiner. Hermed frigøres endnu mere produktivitet, med en mærkbar besparelse set i forhold til de opnåede resultater.

Fra ERP system til webapplikation

Før i tiden blev administrationsarbejde udført ved hjælp af store ERP systemer, som i princippet "kan alt" og derfor ville kunne tilpasses din virksomheds behov.

Desværre er systemerne alt for komplicerede, til at medarbejderne kan udnytte alle mulighederne. Oplæring og supportstiden er ofte uforholdsmæsssigt høj, for ikke at tale om anskaffelses- og vedligeholdelsesudgifterne.

En webapplikation hos eaktion.com er skræddersyet din virksomheds forretningsprocesser. Applikationen følger dine processer: dine medarbejder lærer os hvad applikationen skal gøre, ikke omvendt.

Fordelen ved en skræddersyet applikation

Vi kan f. eks. se hvad der sker, når en ny medarbejder skal indsættes i nogle af virksomhedens arbejdsgange:

Med de store ERP systemer skal medarbejderen først lære virksomhedens forretningsprocesser at kende, og derefter finde vej til dem i ERP systemet. Medarbejderen skal lære at vælge fra blandt de utallige muligheder og abstrakte begreber som ERP systemet præsenterer.

Med en webapplikation fra Eaktion.com sættes medarbejderen ind i virksomhedens arbejdsgange samtidig med at medarbejderen lærer programmet at kende. Der er ingen konflikt mellem processerne i din virksomhed og i din webapplikation. Sproget er det samme, begreberne ligeså og flowet i applikationen følger dine forretningsgange.

Denne fordel kommer også den erfarene medarbejderstab til gode i form af et forståeligt system, som dag efter dag understøtter deres administrative opgaver, i stedet for at lægge sig i vejen for dem.

En webapplikation fra Eaktion.com kan lynhurtigt og løbende tilpasses og udvides, så den hele tiden kan understøtte virksomheden i både gamle og nye udfordringer.

Arbejdsgangene gøres behagelige med en moderne brugergrænseflade, som tilpasser sig brugernes behov (accessability kriterier overholdes), og som gør brug af Ajax tekniker for at give hurtige responstider og intuitivt arbejdsflow.

 

Vi er lige her

Ring og aftal et møde hos dig med Paolo Nesti Poggi.
På mødet kan vi tale om din virksomheds forretningsprocesser, og hvordan de evt. kan effektiviseres, ved at automatisere nogle af dem vha. en webapplikation.

I en dialog kan vi sammen...

Eaktion ApS

Munksogaard 37
DK 4000 Roskilde
Tlf.+45 77410237
Fax +45 77410270

 

 

fading yellow